top of page

VILKA ÄR VI PÅ A & L ARTEFACTS?

Vi på A & L Artefacts heter Lars Elofsson och Andreas Eraybar. Vi är båda bosatta i Göteborg.


Lars har engedigen kunskaper om framförallt svensk konst och över 40 års erfarenhet från konstbranschen. Lars har även en akademisk bakgrund inom blandat tyska, litteratur och svenska.

Andreas är numismatiker och konstsamlare med ett stor intresse för historia. Till yrket är Andreas språkvetare och har arbetat som översättare med inriktning på ett flertal olika språk.

Syftet med vårt företag är att uppmärksamma och bevara det svenska kulturarvet. Vi köper ständigt föremål, av historisk och konstnärlig karaktär som härstammar från Sverige och tidigare svenska områden, för att föra dem tillbaka till Sverige. Särskilt konst som skildrar Göteborg och dess omnejder är vi särskilt intresserade av.

Contact
bottom of page